MODERN DANS/ ÇAĞDAŞ DANS HOBİ PROGRAMI

modern dans dersi

Modern Dans/ Çağdaş Dans dersimiz bedenlerini geliştirmek, teknik becerielde etmek ve ilerletmek isteyenler kadar, profesyonel hayatı düşünenler ve Konservatuarların Modern Dans/Çağdaş Dans Bölümlerine hazırlanan adaylara da açıktır.

Modern Dans Hobi Sınıfımız, MEB Onaylı Modern Dans Diploma Programımıza da hazırlık niteliğindedir(Meb onaylı Modern Dans Diploma progamımız hakkında ayrıntılı bilgi için…)

Ders Süresi: Haftada 1 gün 1,5 saat.

Akademik bir dans ve sahne formu olarak Modern Dans/Çağdaş Dans; Klasik Bale ile birlikte diğer danslardan beden kullanımı ve felsefi duruşuyla ayrışmaktadır. Modern Dans/Çağdaş Dans derslerimiz, katılımcılardan bedensel ve zihinsel olarak yüksek farkındalık talep etmektedir. Derslerimiz öğrencinin dünyaya bakışını ve duruşunu geri dönülmez bir biçimde değiştirmekte ve dönüştürmektedir.

Modern Dans/ Çağdaş Dans dikey hareket yanında, özellikle yapısında yer alan yatayda güçlü hareket tarzıyla diğer danslardan ayrışmakta ve katılımcıyı bedensel olarak gelştirmekte ve zorlamaktadır.

modern dans kursu

Modern Dans Hakkında: Modern Dans 20. yüzyılın başında Avrupa ve ABD’de eş zamanlı olarak klasik akademik dansa tepki olarak doğmuş bir dans biçimidir. Bu yeni ve öncü dans biçimi klasik balenin hareket değerleri ve yapısına karşı çıkarken, kendi bedensel hareket ve anlatımını oluşturarak tamamen yeni bir dile ihtiyaç duymuştur. Bu anlamda Modern Dans, biçimsel dilini oluşturan kaynaklarının bir kısmını Antik Yunan’dan esinle yeniden yapılandırılan hareket formlarından alırken, diğer taraftan Doğu kültürü ve gösteri sanatlarından geniş bir şekilde yararlanmıştır.

modern dans kursu

Yer hareketleri Modern Dansın en karakteristik özelliklerinden birisidir. Klasik bale tekniğine tepki olarak dizlerin yaygın olarak bükük kullanımı ve çıplak ayakla dans, modern dansın ortaya çıkışında ayırt edici bir nokta teşkil etmiştir. Bunun yanında bedenin yerle olan ilişkisi ve düşme-kalkma biçimleri de modern dansın temel özelliklerindendir.

Modern Dans/ Çağdaş Dans derslerimiz hakkında daha fazla bilgi için…

çağdaş dans kursu